LOGINSITEMAPCONTACT US
陕京四线输气管道工程张家口压气站
[点击量:56984][来源:中亚康源]
2019.11.06
项目名称:
 
陕京四线输气管道工程张家口压气站
 
 
 
完工时间:
 
2019年10月
 
 
 
工程范围和施工内容:
 
张家口压气站降噪工程范围包含压缩机厂房降噪施工和厂界围墙吸隔声屏障施工。
 
 
 
现场照片: